ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Darnios energetikos projektai Lietuvoje regioninės plėtros skatinimo kontekste
Dainora Grundey

SANTRAUKA. Straipsnyje analizuojamos galimybės panaudoti Europos Sąjungos struktūrinius fondus atsinaujinančios energijos projektų išsivystymui Lietuvoje. Bendras programinis dokumentas 2004-2006 nustato svarbiausius prioritetus, naudojamas programas ir tikslus struktūrinių fondų naudojimo Lietuvoje. Atsinaujinančios energijos projektai gali būti įgyvendinti, naudojant planus pagal tris svarbiausių programų lygmenis: 1) infrastruktūra; 2) produktyvūs sektoriai; 3) kaimo vietovių plėtra.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ES struktūriniai fondai, regioninė plėtra, energetikos efektyvumas, darnumas, energetikos projektai, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict