ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Apskaitos politika ir finansinių ataskaitų kokybė Latvijoje: analizė ir vertinimas
Ruta Šneidere

SANTRAUKA. Latvijos ekonomikos išsivystymas yra tiesiogiai surištas su pasaulinės ekonomikos liberalizacija bei integracija į Europos Sąjungą. Autorė tyrinėja Latvijos buhalterinės politikos plėtrą XX – XXI amžiuje bei vertina problemas, susijusias su nuoseklios kokybiškos finansinės atskaitomybės šalyje užtikrinimu. Kaip šio tyrimo išdava, autorė pasiūlo valstybinėms įstaigoms ir profesinėms organizacijoms savo rekomendacijas bei gaires tolesniam buhalterinės politikos išsivystymui bei finansinių ataskaitų kokybės didinimui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: apskaitos politika, standartai, buhalterio profesija, finansinės ataskaitos, Latvija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict