ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Demokratija ir ekonomikos augimas: Pietryčių Europos patirtis
Shahdad Naghshpour, Bruno S. Sergi

SANTRAUKA. Ekonominė Pietryčių Europos realybė pasikeitė dar kartą nuo 1990-ųjų metų. Nepriklausomybės džiaugsmą sekė žiauri tikrovė, paženklinta produktyvumo praradimo bei ekonomikos sąmyšio. Visos penkios šalys, studijuotos šiame straipsnyje, patyrė pragyvenimo lygio nuosmukį iš karto po nepriklausomybės atgavimo. Kai kuriais atvejais, tokiais kaip Albanija ir Vengrija, ekonomikos smukimas buvo trumpalaikis. Kitais atvejais, ypač Jugoslavijoje ir iš dalies Bulgarijoje, ekonomikos gaivinimas dar buvo tebevykstantis procesas 2006-aisiais.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ekonomikos augimas, demokratija, Pietų Europa.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict