ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Mokesčių veiksnio įtaka investicijų efektyvumui pasirinktose Centrinės ir Rytų Europos šalyse
Józefa Monika Gryko, Marta Kluzek

SANTRAUKA. Apmokestinimas yra vienas iš daugelio faktorių, kurie gali daryti įtaką geografinės tiesioginių užsienio investicijų (TUI) vietos pasirinkimui. Šio faktoriaus svarba pasireiškė lygiagrečiai globalizacijos vystymuisi. Iki 2004 pradžios daugelis naujų Europos Sąjungos šalių atliko mokesčių reformas, ypač įmonių mokesčių srityje, kad būtų sukurti planai pritraukti TUI į savo šalis. Tam tikri mokesčių struktūros elementai turi įtaką investiciniam efektyvumui.

Šio straipsnio tikslas – parodyti, naudojantis imitacinio investicinio projekto pavyzdžiu, kaip įmonių mokesčių situacija išrinktose Centrinėse ir Rytų Europos šalyse daro įtaką TUI efektyvumui, kuris matuojamas klasikiniais nuolaidų metodais (NPV - Grynoji vertė, IRR – Vidaus Sugrįžimo Norma). Autoriai teigia, kad imitacinis modelis, naudojant Monte Karlo metodą, rodo, kad mokesčių našta gali turėti didelį poveikį investiciniam efektyvumui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: mokesčių konkurencingumas, tiesioginės užsienio investicijos, įmonės mokesčiai, Centrinės ir Rytų Europos šalys.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict