ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

VYRIAUSYBĖS PARAMOS SLENKSTINIS POVEIKIS ĮMONIŲ INOVACINEI VEIKLAI IR JOS REGIONINIAI SKIRTUMAI
Yongbo Yu, Ziwei Zhou, Jiahui Jia

SANTRAUKA:. . Pastaraisiais metais Kinijos vyriausybė vis labiau remia įmonių inovacijas ir didina jų mastą. Tačiau bendra inovacijų diegimo apimtis vis dar nepakankama, skirtumai tarp skirtingų regionų inovacijų diegimo rezultatų didėja, o vyriausybės parama darosi mažiau veiksminga. Siekiant ištirti vyriausybės paramos poveikį įmonių inovacijų diegimo rezultatams, naudojant 2015-2018 m. į Kinijos akcijų biržos sąrašus įtrauktų bendrovių panelinius duomenis ir slenkstinį panelinį modelį, sugrupavus pagal regioninį heterogeniškumą, nustatytas vyriausybės subsidijų ir mokesčių lengvatų slenkstinis poveikis įmonių inovacijų diegimo rezultatams ir palyginti pagal regionus skirtingų vyriausybės paramos būdų slenkstinio poveikio skirtumai. Rezultatai rodo, kad inovacijų indėlis turi reikšmingą netiesioginį poveikį ryšiui tarp skirtingos vyriausybės paramos ir įmonių inovacinės veiklos rezultatų. Vienas iš poveikių yra inovacijų diegimas, veikiantis kaip mokesčių lengvatų priemonė. Taigi, abu valdžios paramos būdai daro netiesioginį poveikį įmonių inovacijų diegimo rezultatams per inovacijų indėlio tarpininkavimą. Vyriausybės subsidijos pasižymi reikšmingu dvigubos ribos poveikiu; pirmoji ir antroji riba neturi reikšmingo poveikio, tačiau kiti etapai skatina rezultatus. Tačiau mokesčių lengvatos turi reikšmingą vieno ir dviejų slenksčių poveikį ir nuolatinį teigiamą poveikį įmonių inovacinei veiklai. Nustačius aiškius slenkstinio poveikio skirtumus skirtinguose regionuose pastebėta, kad valstybės subsidijų vieno slenksčio poveikis pasireiškia tik rytiniuose regionuose, kuriuose skatinimas labai sumažėjęs. Mokesčių lengvatos veiksmingesnės centriniuose ir vakariniuose regionuose, kur vienkartinis slenkstinis poveikis keičiasi nuo skatinimo iki poveikio nebuvimo. Šis straipsnis prisideda prie vyriausybės paramos ir įmonių inovacinės veiklos rezultatų ryšio tyrimų ir metodų. Išvados yra išsamesnės ir visapusiškesnės, o tai padeda vyriausybės departamentams priimti pagrįstus sprendimus dėl paramos metodų ir jų intensyvumo skirtinguose regionuose.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vyriausybės parama, inovacinė veikla, netiesioginis poveikis, slenkstinis panelinis modelis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict