ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

BENDROVIŲ NEMOKUMO PROGNOZAVIMAS IR BANKROTO MODELIAI VIŠEGRADO GRUPĖS ŠALYSE
Lucia Michalkova, Maria Kovacova, Martin Cepel, Jaroslav Belas

SANTRAUKA:. . Nemokumo prognozavimo problema, o ypač bendrovių bankroto modeliavimas yra labai svarbus ne tik įmonių vadovybei, kuri, imdamasi atitinkamų veiksmų, turi užtikrinti įmonės gerovę ir konkurencingumą, bet ir visiems suinteresuotiems asmenims, kuriems svarbi finansinė įmonės būklė ir planuojama plėtra. Dėl šių priežasčių pagrindinis šio darbo tikslas – pristatyti Višegrado grupės šalyse taikomą nemokumo prognozavimo modelį. Šis modelis sukurtas naudojant tikrus daugiau nei 450 000 V4 šalių įmonių duomenis, kaupiamus duomenų bazėje "Amadeus". Modelis buvo parengtas ir patvirtintas naudojant 37 pasirinktus 2018 m. finansinius kintamuosius, kurie leido prognozuoti finansinį 2019 m. nuosmukį. Siekiant suformuoti modelį, buvo taikoma daugialypė analizė ir logistinė regresija. Be to, palyginus su ankstesniais prognozavimo modeliais, šiame darbe siūlomi modeliai siūlo naują bankroto prognozavimo Višegrado grupės šalyse (V4) būdą. Šiame darbe pasiūlyti modeliai leidžia pateikti vienerių metų bankroto prognozes, todėl V4 ir kitų Europos šalių įmonės gali juos naudoti savo darbo praktikoje kaip įprastą nemokumo prognozavimo ir bendrovių bankroto modeliavimo įrankį.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: nemokumas, įmonių bankrotas, prognozės modelis, Višegrado grupės šalys (V4 šalys).

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict