ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

AR ĮMONĖS APSKAITOS INFORMACIJOS NESKAIDRUMAS DARO ĮTAKĄ SAUGUMO ANALITIKO PROGNOZAVIMO TIKSLUMUI? KINIJOS ĮRODYMAI
Yiqian Peng, Mengke Zhang, Xiaosong Zheng

SANTRAUKA:. . Šiame darbe, naudojant į Kinijos "A" akcijų biržą įtrauktų įmonių duomenis, tiriamas tarp įmonės apskaitos informacijos neskaidrumo ir saugumo analitiko pelno vienai akcijai (angl. EPS) prognozavimo tikslumo esantis ryšys. Buvo pastebėta, kad kuo įmonės apskaitos informacijos neskaidrumas didesnis, tuo mažesnis saugumo analitikams teikiamos informacijos efektyvumas, todėl atitinkamai mažėja analitikų prognozavimo tikslumas. Nepriklausomai nuo to, ar vertinant įmonės apskaitos informacijos neskaidrumą buvo tiriami tikri, ar sukaupti pajamų duomenys, rezultatai visada būdavo tokie patys. Taikant regresiją, buvo tikrinama įmonė ir metus fiksuotas poveikis bei naudojamos dvikryptės tvirtos standartinės sumavimo klaidos. Siekiant išsiaiškinti endogeniškumo problemą, taikytas ne tik dvikryptis fiksuoto poveikio duomenų apdorojimo sekinių duomenimis būdas, bet ir ištirta hipotezė įtraukiant išorinį pagalbinį kintamąjį, t. y. vidutinę įmonės neskaidrumo kiekvienų metų pramonėje vertę. Gauti rezultatai patvirtina, kad išvados yra pagrįstos ir patikimos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: neskaidrumas, saugumo analitikas, prognozavimas, pajamų valdymas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict