ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
RINKOS RIZIKA VIŠEGRADO GRUPĖS ŠALIŲ MVĮ SEGMENTE
Jaroslav Belas, Martin Cepel, Yana Kliuchnikava, Jaromir Vrbka

SANTRAUKA.  Rinkos rizika reikšmingai veikia mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) veiklą. Jos vadovybė nustato įmonės finansinę veiklą ir tai, ar ji išliks rinkoje. Šiuo straipsniu siekiama išnagrinėti reikšmingus veiksnius, lemiančius rinkos rizikos intensyvumą. Autoriai pateikia empirinį bendrovės suvokiamos ateities priklausomybės nuo rinkos rizikos veiksnių intensyvumo modelį. Empiriniai tyrimai buvo atlikti keturiose Višegrado grupės šalyse. Atliekant šį tyrimą, buvo gauta informacija iš 1585 mažų ir vidutinių įmonių. Tyrimo rezultatai patvirtino, kad egzistuoja ryšys tarp MVĮ verslo rizikos įvertinimo, atsižvelgiant į makroekonominę plėtrą. Rinkos rizika yra reikšminga MVĮ plėtrai kiekviename ekonomikos ciklo etape, nes jos valdymas reiškia nuolatinius MVĮ finansinius rezultatus ir jų tvarumą rinkoje. Padėtis MVĮ segmente nėra dramatiška, nes maždaug pusė apklaustų verslininkų rinkos riziką vertino kaip pagrįstą, o du trečdaliai verslininkų teigė atliekantys pakankamai pardavimų. Konkurencija verslo sektoriuje labai motyvuoja MVĮ gerinti savo veiklą. Įdomi ir svarbi išvada yra ta, kad MVĮ mažai dėmesio skiria novatoriškiems būdams, siekiant įgyti naujų rinkų ir išlaikyti esamus klientus. Tyrimas patvirtino, kad didesnės ir senesnės įmonės MVĮ segmente paprastai sugeba geriau valdyti veiksnius, lemiančius rinkos rizikos intensyvumą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: mažos ir vidutinės įmonės, rinkos rizika, rinkos rizikos veiksniai, konkurencingumas, V4 šalys.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict