ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2004
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2004
  • © Latvijos universitetas, 2002-2004
Straipsnis
Ekonominė raida Baltijos bei kitose Vidurio ir Rytų Europos šalyse: regioninė specializacija, liberalizavimas ir „oazių“ idėja
Borisas Melnikas

SANTRAUKA. Aptariamos ir analizuojamos nacionalinės ekonomikos efektyvumo didinimo bei jos konkurencingumo problemos, parodomi ekonominės raidos prioritetai. Išryškintos naujos teorinės nuostatos, skirtos formuluoti nacionalinės ar regioninės ekonomikos plėtojimo bei jos efektyvumo ir konkurencingumo didinimo principus, esminį dėmesį teikiant globalizacijos sąlygoms. Pristatyta nauja „oazių“ idėja, leidžianti pagrįstai spręsti regioninės ekonomikos ar įvairių ūkio sektorių plėtojimo klausimus, atsižvelgiant į globalizacijos ypatumus. Parodytas regioninės specializacijos reikšmingumas. Tarp svarbiausių problemų išryškinama: nacionalinių ekonomikų raidos globalizacijos sąlygomis samprata; nacionalinė ekonomika kaip sistema ir kaip integruotas ekonominės raidos subjektas. Svarbiausi prioritetai: nacionalinės ekonomikos efektyvumo ir konkurencingumo didinimo principų formulavimas; ekonominės raidos strategijų, ypač transformacijų šalyse, principų formulavimas; „oazių“ idėja ir jos įgyvendinimas, plėtojant socialinę ekonominę raidą; konkretūs sprendimai, skirti plėtoti inovacijas Lietuvoje ir kitose Baltijos bei visose Vidurio ir Rytų Europos šalyse.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: nacionalinė ekonomika, globalizacija, rinkų internacionalizacija, regioninė specializacija, socialinės ekonominės raidos intensyvinimas, liberalizavimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict