ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2004
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2004
  • © Latvijos universitetas, 2002-2004
Straipsnis
Kokybės iššūkiai verslo mokyklose iš socialinio konstruktyvizmo perspektyvos – kokybės vystymo organizacinio modelio paieška
Anna-Maija Lämsä

SANTRAUKA. Kokybė ir jos gerinimas yra svarbus verslo mokyklų siekiamas tikslas, susijęs su būtinybe pripažinti esamus sunkumus kintančiame Europos aukštojo mokslo kontekste. Pradinis straipsnio teiginys konstatuoja, kad kokybė ir jos gerinimas yra lemiami verslo mokykloms ne tik dėl konkurencinio pranašumo, bet taip pat dėl etinių priežasčių, nes mokslas yra etinė veikla, tvirtai susijusi su vertybėmis. Manoma, kad žmogiškųjų išteklių – dėstytojų ir vadovų – vaidmuo yra svarbus, kuriant kokybę verslo mokykloje. Pagrindiniai šio straipsnio tikslai yra:

  • parodyti, kad kokybė ir jos gerinimas yra iš esmės paradoksalūs, todėl argumentuotai pateikiami du paradoksai, pagrindžiantys ankstesnes teorines diskusijas;
  • prisidėti prie paslaugų kokybės literatūros, pateikiant organizacinį kokybės gerinimo modelį, paremtą socialinio konstruktyvizmo požiūriu.

Rezultatai parodė žinojimo ir tikslo siekimo paradoksą. Išvystytas modelis yra pagrįstas idėja, kad žmonės kuria kokybę organizacijoje socialinės praktikos metu. Modelį sudaro keturi elementai: organizacijos kultūra, kokybės valdymo sistemos, žmonių mokymasis ir vadovavimas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: paslaugų kokybė, žmonių ištekliai, verslo mokymas, socialinis konstruktyvizmas, etika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict