ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
PINIGŲ SRAUTO POVEIKIS DINAMINIUOSE KAPITALO STRUKTŪROS PAKITIMUOSE: KINIJOS BIRŽINIŲ ĮMONIŲ ĮRODYMAI
Lining Gan, Pengzhen Wei, Junqiu Wang, Xiaosong Zheng

SANTRAUKA.  Šiame darbe nagrinėjamas pinigų srauto poveikis dinaminiam kapitalo struktūros koregavimui atsižvelgus į sandorio išlaidas, galutinio valdytojo nuosavybės pobūdį ir finansinius suvaržymus. Remiamasi Kinijos biržinių bendrovių pavyzdžiais nuo 1998 iki 2011 m. Jei sandorio kaina mažesnė, tai įmonės buvo linkusios taikyti kapitalo struktūrų pokyčius. Kai pinigų srauto nepakako pakoreguoti kapitalo struktūros pakitimus, įmonės rodė nukrypimus nuo tikslinės kapitalo struktūros. Tačiau kai pinigų srautas yra didesnis už kapitalo struktūros nukrypimus, valstybinės ir nevalstybinės įmonės yra linkusios į perdėm didelius pokyčius nepaisant didelės skolos ar didelių įsipareigojimų. Straipsnyje analizuojama finansinių suvaržymų įtaka kapitalo struktūros pokyčiams. Rezultatai atskleidė, kad palyginus su nevalstybinėmis bendrovėmis, kapitalo struktūros pokyčiai valstybinėse įmonėse yra labiau veikiami finansinių suvaržymų. Nevalstybinėse įmonėse yra priešingai - finansiniai apribojimai nedaro didelės įtakos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pinigų srautas, kapitalo struktūros dinaminiai pakitimai, nuosavybė, finansiniai suvaržymai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict