ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
PREKYBOS POLITIKOS PROTEKCIONIZMAS XXI AMŽIUJE
Bogusława Drelich-Skulska, Małgorzata Domiter

SANTRAUKA.  Nepaisant skirtingų nuomonių dėl pramonės politikos ir strateginės prekybos politikos vaidmens ekonominio vystymosi požiūriu, daugelis šalių įgyvendina šių koncepcijų prielaidas. Tai taikoma ir besivystančioms, ir labai išsivysčiusioms šalims. Strateginės prekybos politikos tikslas - pasinaudoti vidaus įmonių prekyba tarptautinėje rinkoje. Pramonės politikos tikslas yra siekti didinti vidaus pramonės konkurencingumą tarptautinėje rinkoje, skatinti struktūrinius pramonės pokyčius, gerinti išteklių naudojimo efektyvumą tinkamai paskirstant išteklius ir skatinant naujoves. Strateginė prekybos politika tapo pagrindu formuoti pramonės politikos koncepciją. Pagrindinė jos prielaida yra remti šiuolaikinių pramonės šakų plėtrą: teikti subsidijas, mokesčių lengvatas, bendrai finansuoti tyrimus ir plėtrą, lengvatines palūkanų normas paskoloms, paskolų garantijas ir taikyti nuostatus, leidžiančius nukrypti nuo kai kurių antimonopolinių įstatymų. Straipsnio tikslas yra pasitelkus teorinius pasiekimus parodyti, kad šalyse su skirtingais ekonomikos išplėtojimo lygmenimis reikia taikyti protekcionistines šiuolaikinės prekybos politikos priemones. Prekybos politikos protekcionizmo XXI amžiuje analizė atlikta tokiais lygmenimis: prekybos politikos koncepcijos ir tipų apibrėžimas, protekcionistinės veiklos teorinis pateisinimas šalių vystymosi politikoje, protekcionistinių koncepcijų naudojimo ekonominės plėtros srityse nurodymas, diskusija apie strateginės prekybos ir pramonės politikos esmę bei pritaikymą kartu nurodant, kad jie yra modernios protekcionistinės praktikos pagrindas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: protekcionizmas, strateginė prekybos politika, pramonės politika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict