ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
EKONOMINĖ ŠILUMOS IR ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS RUSIJOS ENERGETIKOS SEKTORIUJE DECENTRALIZACIJOS ANALIZĖ
Evgeny Lisin, Vladimir Kindra, Wadim Strielkowski, Olga Zlyvko, Rasa Bartkutė

SANTRAUKA. Straipsnis skirtas ai škintis sprendimus dėl bendros šilumos ir elektros energijos gamybos organizavimo, jos vystymo ir ekonominių motyvų. Organizavimas susijęs su energetikos sektoriaus struktūrine transformacija ir energijos paskirstymo plėtra Rusijoje. Atlikta lyginamoji bendros šilumos ir elektros energijos gamybos konkurencingų technologijų analizė. Tiriamas kogeneracinės jėgainės su dujų turbinomis vaidmuo vykdant energijos sistemos decentralizaciją ir atliekama pagrindinių jų konstrukcijos problemų analizė. Pasiūlomos ekonomi škai efektyvios schemos, nurodančios, kaip aprūpinti kogeneracinę jėgainę su dujų turbinomis siekiant, kad ji dalyvautų energetikos rinkoje. Taikant pasirinktus vertinimo kriterijus, atliekama ekonominė pasiūlytų sprendimų ir i švadų apie jų veiksmingumą analizė.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: energetikos sektoriaus decentralizavimas, energetikos ekonomika, kogeneracinė jėgainė su dujų turbinomis, konkurencingumas, energetikos rinka.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict