ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
UŽSAKYMŲ SISTEMOS TARPTAUTINIMAS: TIKRUMO VEKTORIUS VYKSTANT DARNIAM VYSTYMUISI
Ivan Cismaru, Ion Petrescu, Camelia Dragomir, Laura Cismaru

SANTRAUKA. Šio tyrimo tikslas yra įrodyti, kad užsakymų sistemos tarptautinimas yra svarbus ir neišvengiamas gamybos ir paslaugų organizacijų strateginio vystymo etapas. Pabrėžtina, kad žemyno ir pasaulinė užsakymų sistema greitai sujungia šalių užsakymų sistemas ir užtikrina laipsnišką darnaus vystymosi problemų sprendimą. Straipsnį sudaro įžanga, du skyriai, glausta tyrimo rezultatų apžvalga, išvados ir literatūros sąrašas. Pirmoje straipsnio dalyje susitelkiama ties iššūkiais ir galimybėmis, atsirandančiomis vykdant užsakymų sistemos tarptautinimą. Antroje dalyje tiriama, ar sistemos tarptautinimas gali būti grindžiamas nacionaline užsakymų sistema. Pateikus tyrimo rezultatus, pabrėžtina, kad geografiškai šalies ir tarptautiniu mastu išsidėsčiusi užsakymų sistema gali būti itin reikšminga siekiant greito ir saugaus visuomenės vystymosi. Straipsnio autoriai teigia, kad tarptautinės užsakymų sistemos turi duomenų bazę, pritaikytą rinkos poreikiams, ir suteikia duomenis saugiomis sąlygomis, nes visi reikalavimai ir vartojimo reikmenys yra centralizuoti ir atnaujinami .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: užsakymų sistema, tarptautinimas, darnus vystymasis, užsakymų organizacijos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict