ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
AIŠKINAMOJI KULTŪROS SĄVOKOS VERTĖ TARPTAUTINĖS VERSLO KOMUNIKACIJOS KONTEKSTUOSE
Tomas Saulius, Dovilė Valančienė, Albertas Skurvydas

SANTRAUKA.  Globalizacija sujungia skirtingus pasaulio kampelius taip, kad tūkstančius kilometrų nuo mūsų šalies nutolę įvykiai daro ženklią įtaką mūsų gyvenimui. Kas yra kultūra? Mokslo istorijoje yra buvęs ne vienas atvejis, kai buvo įvedami įtartini, stipriau ar silpniau "metafizika atsiduodantys" konceptai, kurie tik apsunkindavo svarbių problemų aiškinimą. Straipsnyje nagrinėjamas svarbus ir įdomus probleminis klausimas: ar kultūros sąvoka atitinka šiuolaikinei mokslinei kalbai taikomus standartus? Tyrimo tikslas - eksplikuoti kultūros sąvokos aiškinamąją vertę tarptautinės verslo komunikacijos kontekstuose. Straipsnyje siekta atskleisti esmines šiandieninio mokslo techninės kalbos ypatybes, išskirti svarbiausius kultūros sąvokos semantinius aspektus teoriniuose kontekstuose, aptarti kultūros sąvokos euristinę reikšmę praktiniuose kontekstuose. Tyrimo metodas konceptualoji analizė. Išanalizavus pasirinktą medžiagą, galima teigti, kad, pirma, "kultūra" yra naudinga, vertintina kaip "siejanti metafora" šiandieniniame tarpdisciplininiame kontekste. Jei ji vartojama atidžiai ir atsargiai, tai skatina sudėtingo (kompleksinio) žmogaus elgesio tyrimus holistiniu, neredukcionistiniu požiūriu. Vartojant kultūros sąvoką moksliškai, pajėgiama išvengti stereotipinio ("greitojo") mąstymo spąstų ir inicijuoti bei plėtoti prasmingą tarptautinį dialogą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kultūra, mokslo kalba, tarptautinė verslo komunikacija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict