ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
APLINKOS APSAUGOS TECHNOLOGIJŲ PARINKIMAS, KAI EGZISTUOJA KORUPCIJA IR VEIKIA TEISINĖ VALSTYBĖ
Davide Infante, Janna Smirnova

SANTRAUKA. Straipsnyje siekiama išnagrinėti teisinės valstybės veikimo įtaką aplinkos apsaugos politikos pasirinkimui, kai egzistuoja rinkos nepakankamumas. Teorinė straipsnio dalis remiasi reikšmingu Acemoglu ir Verdier (2000) darbu, kuriame buvo tyrinėjamas nesąžiningos ekonominės naudos siekiančios veiklos vaidmuo pasirinkus naująsias technologijas. Šiame darbe minėtas modelis plėtojamas siekiant išanalizuoti santykį tarp aplinkai nekenksmingų technologijų pasirinkimo ir teisinės valstybės įtvirtinimo esant aplinkos apsaugos apribojimams ir ribotiems ištekliams. Teorinis modelis pagrįstas mikroekonomikos veiksniais, kurie apima sąveiką tarp valstybės ir privataus sektoriaus institucijų pokyčių procese atsižvelgus į dalyvaujančių subjektų elgesį. Straipsnyje per sąveiką tarp stiprių ir silpnų institucijų atskleidžiama tai, kaip priverstinė institucijų veikla veikia subjektų elgesį taip nulemdama naujų gamybos technologijų sklaidą, skatinančią teigiamus išorinius veiksnius ir įtvirtinančią veiksmingus mažinimo standartus. Tyrimas parodė, kad griežtoje teisinėje valstybėje ribinis taršos lygio nustatymas gali būti įtvirtintas neutralizuojant net žemus taršos lygius. Galiausiai nurodoma, kad teisinės valstybės veiklos politikos būtinos vietinėms institucijoms ir valstybėms siekiant užtikrinti aplinkos apsaugos standartų įgyvendinimą ir pagerinti socialinę gerovę .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: taršos mažinimas, aplinkos apsaugos technologijos, teisinė valstybė, korupcija

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict