ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
LYDERYSTĖS SVARBA KULTŪROS ORGANIZACIJOSE: KAUNO BIENALĖ
Gintarė Dudėnaitė, Donatas Pilinkus, Reda Nausėdaitė

SANTRAUKA. Straipsnio tikslas yra atskleisti lyderystės svarbą kultūros organizacijose. Siekiant tikslo, iškelti tokie uždaviniai: pirma, bendrai išnagrinėti lyderystės fenomeną; antra, sutelkti dėmesį į kultūros organizaciją; trečia, ištirti Kauno bienalės atvejį apibrėžiant lyderystės svarbą įvairiuose valdymo lygmenyse. Tyrimui atlikti buvo pasitelkta mokslinės literatūros lyginamoji analizė ir interviu metodas. Atliktas tyrimas rodo, kad vadovai, turintys lyderio savybių, sugeba geriau mobilizuoti darbuotojus siekti maksimalių rezultatų. Kultūros organizacijose įprasti vadybos procesai derinami su kultūros ir meno kūrybos procesais: įkvėpimu, koncepcijos išgryninimu, atlikimu, todėl tokiose organizacijose lyderiai yra motyvuojami ir kitus motyvuoja pačia kūrybine veikla. Kauno bienalės lyderiai nepripažįsta hierarchijos, patys prisideda prie kūrybinių procesų, o ši horizontali valdymo sistema skatina visus likusius darbuotojus tapti ištikimais pasekėjais ir pilnai atsiduoti darbui .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: lyderystė, lyderis, kultūrinė organizacija, Kauno bienalė

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict