ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
INSTITUCINIŲ STRUKTŪRŲ IR NAUJOVIŲ LYGIS ES ŠALYSE
Nicoleta Ramona Bundă, Elena Cerasela Spătariu, Norina Popovici

SANTRAUKA. Nors naujovės yra būtinos ekonominiam augimui ir vystymuisi, turi būti ištirti rodikliai, lemiantys jų lygį. Straipsnio tikslas - empiriškai išanalizuoti ryšį tarp socialinių, politinių ir ekonominių institucijų ir nacionalinio naujovių lygio. Institucijų kokybė yra matuojama taikant institucionalizuotas socialines technologijas su dviem pagrindiniais rodikliais: rizikos mažinimo technologijomis ir rentos nesiekiančiomis technologijomis. Nacionalinis naujovių lygis yra matuojamas skaičiuojant MTTP išlaidas, kurios yra pagrindinis viso naujovių proceso indėlis ar katalizatorius. Galiausiai aptariami analitiniai duomenys. Apžvelgus duomenis, gautus iš 28 ES šalių nuo 1993 iki 2012 m., galima padaryti išvadą, kad institucijos neveikia nacionalinio naujovių lygio. Europa turėtų susikoncentruoti ties institucine reforma, sukelsiančia šalutinį efektą naujovėms, kurios yra naujosios ekonomikos esmė. Šis šalutinis efektas paveiktų ne tik visą veiklos sektorių, bet dar labiau aukštojo mokslo sektorių, kuriame atsirastų tinkama struktūra, skatinanti investuoti į MTTP veiklas ateityje .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI:  institucionalizuotos socialinės technologijos, MTTP išlaidos, ES šalys, naujosios institucinės ekonomikos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict