ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
RUMUNŲ STUDENTŲ VERSLUMO KETINIMŲ VEIKSNIAI
Cristian C. Popescu, Andrei Maxim, Laura Diaconu (Maxim)

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje pristatomi ir analizuojami pagrindiniai faktoriai, lemiantys rumunų studentų verslumo ketinimus. Ši analizė apima tiek išsamią specializuotos literatūros analizę, tiek empirinį tyrimą, atliktą su 682 rumunų studentais. Po duomenų tyrimo dauguma iškeltų hipotezių pasitvirtino. Tyrimo rezultatai pabrėžė faktą, kad išsilavinimas, lytis ir asmenybės bruožai (polinkis rizikuoti, šiuolaikiškumas, pasiekimų troškimas) lemia rumunų studentų verslumo ketinimus. Be to, buvo pastebėta, kad tie studentai, kurių šeimos ar artimi draugai turi arba turėjo verslumo modelį, yra labiau linkę sukurti savo verslą per ateinančius dvejus ar trejus metus .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: verslumo ketinimai, išsilavinimas, sociodemografinės charakteristikos, asmenybės bruožai, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict