ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
VIDAUS SANTYKIŲ ĮTAKA VERSLO PARTNERYSTEI - SPECIALIŲJŲ INVESTICIJŲ Į SOCIALINIUS RYšIUS PADARINIŲ SUMAŽINIMAS NUOSMUKIO LAIKOTARPIU
Gregor Pfajfar, Maciej Mitrega

SANTRAUKA. Kai kurių į klientų santykius nukreiptų rinkodaros praktikų efektyvumas buvo tinkamai išnagrinėtas ankstesnėse studijose, tačiau aptinkama labai mažai medžiagos apie vadybinius aspektus, susijusius su tinklais kaip sudėtingesnėmis santykinėmis struktūromis. šiame straipsnyje tiriamas ryšys tarp žinių apie įvairius verslo partnerius ir organizacijų vidaus santykius bei santykių su klientais kokybės ir įmonės veiklos. Mėginama iki minimumo sumažinti šią spragą. Taip pat nagrinėjama, kokią tarpininko rolę atlieka specialios investicijos į verslo santykius "verslas verslui" modelio įmonėse Slovėnijoje nuosmukio laikotarpiu. Norint patikrinti hipotetinius santykius tarp tyrimo konstruktų, naudoti atviro interviu metu surinkti ir struktūriniu lygčių modeliavimu patikrinti duomenys. Tyrimas paskatino rinkodaros vadovus intensyvinti tinklų kūrimo veiklą, atsižvelgus į socialinius ryšius įmonės viduje ir užšifruotą informaciją apie bendradarbiaujančias įmones. šie du tinklų kūrimo aspektai yra apibrėžiami kaip tarpusavyje su esminiu įmonės gebėjimu gauti naudos iš ją supančių verslo tinklų susiję blokai .

REIKšMINIAI ŽODŽIAI: informacija apie verslo partnerius, vidiniai ryšiai, ryšių su klientais kokybė, lauko tyrimas, Slovėnija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict