ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universiteto
    Kauno humanitarinis fakultetas, 2002-2003
Vedamasis straipsnis
Tvarus vartojimas ir „žaliasis“ marketingas: vartotojų elgsenos transformacijos
Dainora Grundey

SANTRAUKA. Nors pasaulyje egzistuoja kai kurios žaliojo marketingo strategijos bei jų sėkmingi praktikos pavyzdžiai, tačiau apie tai mažai žinoma. Mokslinė problema, iškelta šiame straipsnyje, gali būti suformuluota taip: kaip verslas, siekiantis diegti tvarių (ekologiškai draugiškų) produktų dizainą, galėtų taikyti tvaraus / žaliojo marketingo požiūrį? Šiame straipsnyje siekiama plačiau pažvelgti į tvarumo bei vartojimo santykį, vertinti jį iš ekologo, valstybės tarnautojo, verslininko bei vartotojo pozicijų.

Šiame straipsnyje nagrinėjami šie aktualūs postmodernistinės visuomenės reiškiniai:

  • tvarios gamybos ir vartojimo plėtros elementai,
  • tvarios plėtros atskleidimas per praktinių, etinių ir socialinių reiškinių aiškinimą bei technologijų diegimo reikmę ir jo pasekmes;
  • tvaraus vartotojo įpročių ir „žaliojo“ vartotojo rėmimas;
  • strateginis žaliųjų produktų marketingo procesas, atskleidžiant vartojimo prekių gamintojų ir pačių vartotojų požiūrius.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žalieji produktai, žaliasis vartotojas, tvari gamyba ir vartojimas, strateginis tvarių produktų marketingas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict