ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis

Moterų ir vyrų padėties darbo rinkoje skirtumų vertinimas
Ilona Kiaušienė, Dalia Štreimikienė

SANTRAUKASpartėjant gyvenimo tempui, nuolat keičiasi ekonominės sąlygos, vyksta ekonominiai ir socialiniai pokyčiai institucijose, nyksta nusistovėję papročiai ir tradicijos, kinta moterų ir vyrų vaidmenys. Moterys aktyviai įsitraukia į darbo rinką, siekia ambicingų profesinių tikslų, tačiau dažnai susiduria su kliūtimis, kurios neleidžia realizuoti savo galimybių atlyginamo darbo sferoje. Išankstinis nusistatymas, visuomenėje susiformavę stereotipai, diskriminacija ir kt. nubrėžia jų veiklai skirtingas, dažnai siauresnes galimybes dalyvauti darbo rinkoje. Straipsnio tikslas – remiantis teoriniu moterų ir vyrų padėties darbo rinkoje pagrindimu, įvertinti kiekybinius lyčių dalyvavimo darbo rinkoje parametrus. Straipsnyje, išanalizavus svarbiausius moterų ir vyrų padėties darbo rinkoje skirtumų vertinimo aspektus, sudarytas sudėtinis lyčių dalyvavimo darbo rinkoje indeksas, kuris atskleidžia ne tik ekonominių galimybių pasiskirstymą tarp moterų ir vyrų, moterų ir vyrų padėtį darbo rinkoje lemiančius socialinius veiksnius, bet ir įvertina kultūrinės, institucinės šalies aplinkos poveikį. Apskaičiuotas indeksas rodo, kad Lietuva tarp ES šalių narių, remiantis 2008 m. duomenimis, užima tik 17 vietą. Tokią Lietuvos padėtį lėmė didelis darbo užmokesčio atotrūkis, neaukštas Vyriausybės efektyvumo rodiklis bei maža moterų, dalyvaujančių priimant sprendimus, dalis. Lyčių lygybės rodiklių ir apskaičiuotų dimensijų indeksų priklausomybės tyrimo rezultataipatvirtina tai, kad moterų ir vyrų padėties darbo rinkoje skirtumams įtakos turi valstybinės valdžios priimami sprendimai ir jų įgyvendinimas, vyraujančios nuostatos apie lyčių vaidmenis ir kt. Šie rezultatai taip patleidžia daryti prielaidą, kad lyčių lygybės rodikliai jautresni kultūrinei ir institucinei aplinkai, t. y. kokybiniams rodikliams.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darbo rinka, moterų ir vyrų padėtis, integruoti rodikliai, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict