ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Kokybiniai nelygtiniai modeliai – kaip paprasti neapibrėžtų darnumo žinių integratoriai
Alena Kocmanová, Mirko Dohnal, Tomáš Meluzín

SANTRAUKA. Kokybinė modeliavimo filosofija buvo sukurta stengiantis sukurti bendrą ir sveiku protu pagrįstą vieningą požiūrį į unikalų, sudėtingą ir nepastovių būsenų sistemų modeliavimą. Ekonomika, ekologija, sociologija ir politika – tai mokslai, kurie analizuoja tokias sistemas. Šių mokslų sub-modelių integracija į super modelius yra neišvengiama, jei nagrinėjami realūs sprendimų priėmimo uždaviniai. Todėl tradiciniai formalūs įrankiai (pvz., statistikos), negali būti teisingai taikomi, kadangi trūksta informacijos.

Kokybiniai kintamieji yra kiekybiškai įvertinami naudojant tik tris reikšmes - teigiama (didėjanti), nulinė (konstanta) ir neigiama (mažėjanti). Kokybinio pobūdžio žinių elementai (pvz., jei našumas pakyla, tada pelnas nesumažėja) dažnai yra vienintelė turima informacija. Klasikinės kiekybinės priemonės negali susidoroti su tokios informacijos elementais. Tačiau kokybiniai modeliai gali absorbuoti paviršutines kokybines žinias ir generuoti visus galimus scenarijus, t.y. kokybiškus sprendimus.

Baigtinis scenarijų sąrašas garantuoja, kad bet kuri analizė (sprendimų priėmimo) yra paremta vienu iš jų, ir neignoruoja perspektyvaus sprendimo. Šiame straipsnyje multidimensinio atvejo metodu tirta angliakasybos pramonė, nustatyti 37 kokybiniai ryšiai ir 24 kintamieji, kurie ir yra išsamiai pateikiami ir išanalizuoti šiame straipsnyje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kokybinis, kompleksas, scenarijus, nelygtinis modeliavimas, ekologija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict