ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Turto valdymo institucijų vaidmuo ekonominiame transformacijos ir išsivystymo procese Centrinėje ir Rytų Europoje
Ramona Frunză

SANTRAUKA. Straipsnyje siekiama pabrėžti institucinių pokyčių proceso evoliucija, kuri vyko po komunistinio režimo pasitraukimo Centrinės ir Rytų Europos šalyse. Svarbiausias tikslas – suvokti jo reikšmę ekonomikos plėtrai. Perėjimo procesas sukūrė struktūrines modifikacijas šiose šalyse, kurios ypač atsispindėjo organizacijų formalizavimo lygmenyje tokiais aspektais: laisvosios rinkos funkcionalumo reguliavimas, kontraktų sudarymas ir santykiai, atitikimas teisėtai pirmenybei ir turto kilmei.

Suvokiama ir tai, kad tam tikros transformacijos vyko neformalizuotu lygmeniu, pavyzdžiui, organizacinė kultūra, specifiniai geografinių vietovių papročiai bei tradicijos. Nors pastarųjų neformalių veiksnių įtaka neturi tiesioginio poveikio ekonomikos plėtrai, pastebima, kad neformalūs veiksniai daro vis didesnį poveikį institucijų formalizavimo dinamikai. Nustačius šią mokslinę problemą, buvo atlikta empirinė analizė, atsižvelgiant pasirinktus indikatorius:

  • atitikimo laipsnis privačiai nuosavybės teisei,
  • BVP rodiklis vienam gyventojui,
  • vyriausybinės išlaidos turto apsaugai ir įstatymo taikymui.

Autorė tikisi, kad tyrimo rezultatai pabrėš būdą, kuriuo ši specifinė turto valdymo institucija darys įtaką Centrinės ir Rytų Europos šalių ekonomikos augimui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: turto valdymo institucija, instituciniai pokyčiai, ekonomikos vystymosi procesas, Centrinė ir Rytų Europa.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict