ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Teorinių hipotezių naudojimo galimybės šiuolaikinio ekonominio nuosmukio analizei
Ryszard Barczyk

SANTRAUKA. Straipsnyje yra siekiama ištirti teorinių hipotezių pritaikymo galimybes finansiniame sektoriuje, tiriant ir interpretuojant 21-ojo amžiaus pradžioje prasidėjusį ekonominį nuosmukį ir jo galimą cikliškumą.

Pirmoje straipsnio dalyje analizuojamos teorinės hipotezės, interpretuojant finansines krizes, kaip pagrindinį faktorių, kuris nulemia trumpos ir vidutinės trukmės svyravimus realioje ekonomikoje. Antra straipsnio dalis pristato šiuolaikinius ekonominių ciklų modelius, kurių sudėtyje egzistuoja nominalios srities elementai. Taigi dėmesys yra sutelktas į Austrijos mokyklos pasiekimus, monetarizmo šalininkus ir naują klasikinę makroekonomiką.

Analizė parodė, kad nėra ekonominės laisvės nuo įvairių apribojimų. Einamojo ekonomikos nuosmukio analizė įrodė, kad reikia siekti susintetinti abi hipotezių grupes. Tačiau, tokiai sintezei reikalinga išankstinė sąlyga, kuri turi konstruoti ir paaiškinti impulsų perdavimo kanalus iš finansinio sektoriaus į tikrą ekonominę sritį, ne tiktai uždaroje ekonominėje sistemoje, bet, visų pirma, atviroje ekonomikoje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: finansinės krizės, verslo ciklas, recesija (nuosmukis), Austrijos mokykla, monetarizmas, nauja klasikinė makroekonomika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict