ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Lenkijos namų ūkių vartojimas kaimo vietovėse, 1993-2009, socialinės ekonominės transformacijos metu
Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak

SANTRAUKA. Straipsnyje pateikiami Lenkijos kaimo vietovių namų ūkių tyrimo rezultatai 1993-2009 metais. Straipsnio tikslas - identifikuoti svarbiausias tendencijas ir kaimo namų ūkio vartojimo pakitimo lygį ir diversifikaciją Lenkijoje, remiantis moksliškai atrinktais socialiniais ekonominiais veiksniais.

Buvo analizuotos kaimo namų ūkių socialinės-ekonominės savybės, ypač jų pajamos, kurios, kaip buvo manyta, buvo lemiami veiksniai, padedantys suprasti namų ūkių vartojimo struktūrą ir šių gyventojų gyvenimą.

Empirinė analizė pirmiausia buvo grindžiama informacija, gauta iš namų ūkių biudžetų specialių studijų, vadovaujantis Lenkijos Centrinio Statistikos departamento 1993-2009 metais duomenimis.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: namų ūkiai, vartojimas, kaimo rajonai, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict