ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Lenkijos įmonių eksporto intensyvumo laipsnis
Krystyna Przybylska

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje nagrinėjamas santykis tarp įmonės dydžio ir eksporto intensyvumo Lenkijos pramonėje. Analitiniai indikatoriai gali būti panaudoti eksporto intensyvumui išmatuoti: eksporto dalis kompanijos pajamose ir užsienio rinkų skaičius, kurios jas aptarnauja.

Išreiškiant pajamų kaip kompanijos dydžio mato naudojimą, galima pabrėžti, kad jo padidėjimas nežymiai paveikia eksporto intensyvumo vystymąsi. Taip pat, buvo pasitelkiamas darbuotojų skaičiaus, kaip kompanijos dydžio matas, kuris padėjo išsiaiškinti, kad didesnis darbuotojų skaičius nedaro poveikio aukštesniam eksporto intensyvumo laipsniui. Kai buvo prieita prie antros hipotezės, kuri teigia, kad yra teigiamas santykis tarp eksporto intensyvumo ir užsienio aptarnaujančių rinkų skaičiaus, parodė teisingą jos formulavimą ir teigiamą santykį.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: internacionalizacija, eksporto intensyvumas, statistiniai metodai, Lenkijos kompanijos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict