ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Lyginamoji užimtumo analizė euro zonos šalių sektoriuose
Robert W. Włodarczyk

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje aptariami užimtumo sektoriaus struktūros pokyčiai euro zonos šalyse nuo 1998 iki 2008 metų. Apskaičiavimai iliustruojami keturių svarbiausių ekonomikos sektorių pavyzdžiu: žemės ūkio, pramonės, rinkos ir ne rinkos paslaugų darbo rinkų. Autorius pristato savo įžvalgas apie užimtumo sektoriaus struktūrą anksčiau minėtose šalyse. Paaiškėjo, kad po vieningos valiutos įvedimo regioniniai skirtumai Euro zonos šalių darbo struktūroje mažėjo.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darbo rinka, makroekonomika, tarptautinė ekonomika, Europos pinigų sąjunga (EPS).

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict