ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Internacionalizacija ir įmonių veikla: Kinijos pavyzdys
S.X. Zeng, X.M. Xie, C.M. Tam, T.W. Wan

SANTRAUKA. Straipsnyje siekiama ištirti atitinkamas koreliacijas tarp internacionalizacijos ir įmonės veiklos rodiklių, pasitelkiant rezultatus, gautus atlikus Kinijos gamybos įmonių empirinį tyrimą. Pirma, remiantis literatūros apžvalgos koncepcijomis, buvo iškeltos trys hipotezės, kurios sujungia eksporto veiklą, tiesioginių užsienio investicijų (TUI) metodą ir įėjimo į rinką būdų santykinį naudojimą. Antra, buvo apklaustos 569 Kinijos gamybos įmonės, siekiant patikrinti autorių iškeltas tris hipotezes. Trečia, paaiškėjo, kad tyrimo rezultatai ir ankstesni kitų užsienio autorių atliktų tyrimų palyginamoji analizė padėjo nustatyti, kad yra didelis prasmingas koreliacijos ryšys tarp eksporto intensyvumo bei įmonės našumo. Nustatyta, kad įmonės veiklos koreliacinė priklausomybė nuo TUI intensyvumo nėra reikšminga.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: internacionalizacija, įmonių veikla, gamyba, tiesioginės užsienio investicijos, įėjimo į rinką būdai, Kinija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict