ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Globaliame sektoriuje veikiančios įmonės reorganizacijos efektyvumas
Mirela Romanowska

SANTRAUKA. Pokyčių įgyvendinimo būtinybė, vedanti prie valdymo efektyvumo kėlimo, rūpi visų rūšių įmonėms: mažoms, vidutinėms ar didelėms, tiek turinčioms netenkinančius finansinius rodiklius ir ieškančioms egzistavimo priežasčių, tiek ekonomiškai stiprioms organizacijoms, susiduriančiomis su konkurencijos iššūkiais. Reorganizacija suvokiama skirtingai, priklausomai nuo organizacijos dydžio, problemos masto ir įmonės tikslų. Nuolatinių pokyčių priežastis yra įvairių organizacijos struktūrinių elementų veikla ir abipusiškai naudinga sąveika tarp techninių, organizacinių ir ekonominių problemų. Be to, pokyčiai yra nesistemingai išsidėstę laike, dėl to kai kurie iš jų gali pasireikšti greitai, o kiti po ilgesnio laiko.

Lenkijos įmonės susiduria su labai svarbiu uždaviniu, t.y. integracija su tarptautinėmis įmonėmis, ypač Europos rinkoje. Tai būtinybė, kuri turi būti laikoma prioritetine, daugelio Lenkijos įmonių ekonominių strategijų formulavime. Šiuo metu įmonės verslo aplinka neapsiriboja vien nacionaline rinka, o ir pačios įmonės nėra vien tik vietinio kapitalo struktūros. Dauguma didelių modernių įmonių veikia kaip tarptautinės, multinacionalinės ar netgi globalios organizacijos, o tai suteikia galimybę peržengti šalių sienas ir nesieti savo veiklos vien su viena valstybe.

Straipsnio autorė pasirenka padangų pramonę, kaip empirinio (antrinių duomenų) tyrimo objektą. Ji detaliai tiria Michelin korporacijos ir jos tiesioginių konkurentų veiklą globaliniame padangų gamybos sektoriuje ir nurodo, kurie globalūs padangų gamintojai turi padalinius arba tiekimo atstovus Lenkijoje. Autorė konstatuoja, kad Lenkijos padangų rinkoje dominuoja tam tikros globalios problemos, todėl organizacijos vidaus tikslų analizė padės tokių įmonių vadovams suvokti savo galimybes nugalėti konkurenciją ir išgyventi aštrėjančios konkurencijos sąlygomis.

Yra sakoma, kad įmonės viena nuo kitos skiriasi savo tikslais, lygiai taip pat kaip ir individualiu požiūriu į šių tikslų pasiekimą. Darant prielaidą, kad tikslai veikia globalią strategiją, nes jie sprendžia bendrąsias ir konkrečias problemas organizacijoje, galima apibendrinti, kad pristatyta Lenkijos bendrovė Stomil Poznań S.A. neturi aiškios strategijos. O tai reiškia, kad augant globalizacijos ir koncentracijos lygiui šiame gamybos sektoriuje, dėl savo veiklos tiriamoji Lenkijos įmonė gali turėti ateityje pagrįstų grėsmių.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: reorganizacija, globalizacija, įmonės tikslai, konkurencingumas, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict