ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Už patikimumo ribų: kandidato charakteristikų matavimo skalės vystymas
Tudor Jijie, Claudia Bobâlcă

SANTRAUKA. Nuo „geležinės uždangos“ kritimo – rytų europiečiai įgavo politinių teisių. Tai buvo politinio marketingo apraiškų pradžia šiame geografiniame rajone. Pagrindinis autorių tyrimų stimulas - politinio kandidato charakteristikų ir rinkėjų balsavimo sąryšis bei jo išmatavimo galimybė.

Atliktas kokybinis tyrimas, kurio reprezentuojamąją imtį (1213 respondentų) sudarė Iasis, antrojo Rumunijos miesto, populiacija. Svarbūs aspektai, kurie sudaro kandidato charakteringą profilį, yra susiję su vertybėmis, temperamentu, suvoktais ryšiais ir socialiniu statusu. Elementai, susiję su kandidato vertybėmis, yra tie, kurie remiasi kandidato dorove, dialogo palaikymu (pvz., pašnekovo nuomonės priėmimu), religingumu, pagarba taisyklėms, orientacija į asmeninį tobulėjimą (pvz., karjeros siekimu). Elementai, susiję su temperamentu, yra sveika nuovoka, empatija, lankstumas ir ramumas. Elementai, susiję su statusu, remiasi ryšiais politinėje ir verslo aplinkoje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: politinis marketingas, kandidatų portretas, rinkėjų lūkesčiai, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict