ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Lietuvos viešųjų finansų decentralizacija: tarpvyriausybinis požiūris
Gerda Žigienė

SANTRAUKA. Pastarųjų metų viešųjų finansų literatūra nagrinėja tokius aspektus, kaip administracinės reformos, privatizacija, valdymas bei makroekonominė stabilizacija. Tačiau dar vienas svarbus diskusijų klausimas yra decentralizacija, perėjimo iš komandinės į rinkos ekonomiką laikotarpiu. Decentralizacija yra svarbus ekonominis reiškinys, reikalaujantis tam tikrų suvokimo pokyčių ir juos lydinčių reformų. Savivaldos formavimas Lietuvoje, atspindimas tam tikrų administracinių reformų, prasidėjo dar prieš atkuriant Lietuvos nepriklausomybę. Tačiau decentralizacija nėra vien administracinių funkcijų perskirstymas. Ji turi būti lydima finansinių išteklių tarp centrinės ir vietinės valdžių, perskirstymu. Ši finansinių išteklių perskirstymo sistema ir jos raida iš esmės ir atspindi šalies viešųjų finansų decentralizacijos lygį.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: decentralizacija, tarpvyriausybiniai finansiniai santykiai, išlyginimo sistema, dotacijos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict