ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Sutartinių verslo santykių formalizmas transformacijos kontekste: Lietuvos atvejis
Sigitas Mitkus

SANTRAUKA. Lietuva, kaip ir kitos Centrinės ir Rytų Europos šalys, išgyvena perėjimą iš socialistinės ekonomikos į rinkos ekonomiką. Dėl to vyksta transformacijos įvairiose socialinio gyvenimo srityse. Straipsnyje analizuojamos transformacijos vienoje iš tokių sričių – sutartiniuose verslo santykiuose.

Sovietinei teisinei sistemai buvo būdingas didelis formalizmas. Pereinant prie rinkos ekonomikos, Lietuvoje pakeista įstatyminė bazė, tačiau formalistinis mąstymas yra įsišaknijęs tiek verslininkų mąstyme, tiek teismų praktikoje. Straipsnyje yra atlikta sovietinės ir naujosios Lietuvos sutarčių teisės palyginamoji analizė, parodyta, su kokiomis problemomis praktikoje verslas ir teismai susiduria transformacijos laikotarpiu. Straipsnyje pateiktuose pavyzdžiuose parodoma, kaip verslininkai patiria milijoninius nuostolius dėl to, kad iš formalistinių pozicijų nustato sutarties įsigaliojimo pradžios momentą, pernelyg sureikšmina formalųjį sutarties turinį ir nepakankamai vertina bendruosius teisės ir moralės principus: sąžiningumą, teisingumą, protingumą ir kitus straipsnyje išskirtus veiksnius.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: sutarčių teisė, formalizmas, pereinamosios ekonomikos, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict