ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2007
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2007
  • © Latvijos universitetas, 2002-2007
Straipsnis
Savivaldybių veiklos gerinimas transformacijų laikotarpiu
Česlovas Christauskas, Lina Marcinkevičiūtė, Rūta Petrauskienė

SANTRAUKA. Autoriai straipsnyje pateikia modifikuotą požiūrį į savivaldybių administravimą per viešojo administravimo prizmę, siekiant šių institucijų veiklos našumo ir rentabilumo. Straipsnyje pasiūlytas savivaldybių veiklos gerinimo modelis, kurio pagrindinės ašys yra: a) našumas, b) inovacijos ir c) demokratijos vertybės. Autoriai pateikia išsamius empirinius tyrimus – inovacijų bei našumo veiksnių rangavimą Lietuvos savivaldybių veikloje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: viešas administravimas, našumas, inovacijų vystymas, demokratijos vertybės ir tradicijos, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict