ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2007
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2007
  • © Latvijos universitetas, 2002-2007
Straipsnis
Elektroninės vyriausybės įgyvendinimas: visuomenės sąlyčio su viešuoju administravimu atvejis Lietuvoje
Tadas Limba

SANTRAUKA. Šis straipsnis analizuoja elektroninės vyriausybės valdymo įgyvendinimą bei tam tikrus aspektus apie visuomenės sąlyčio taškus su viešuoju sektoriumi Lietuvoje. Nagrinėjami svarbiausi elektroninės vyriausybės sukūrimo principai bei pasipriešinimas iš visuomeninio sektoriaus šio fenomeno vystymui.

Straipsnio autorius mano, kad visuomeninė administracija ir teisėta elektroninio valdymo aplinka turi svarbią reikšmę žinių visuomenės ir žinių ekonomikos plėtrai. Straipsnio rezultatai atskleidė, kad svarbu identifikuoti ir unifikuoti elektroninio valdymo teisinio reguliavimo principus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: elektroninė vyriausybė, informacijos ir komunikacijos technologijos, elektroninės viešosios paslaugos, viešasis sektorius, viešasis administravimas, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict