ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2007
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2007
  • © Latvijos universitetas, 2002-2007
Straipsnis
Žinių centrų prie Vengrijos universitetų konkurencingumas Europos ekonomikos ir aukštojo mokslo erdvėje
Csaba Lentner

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje diskutuojama apie Vengrijos valstybinių universitetų valdymo principus, akcentuojant jų transformacijos būtinybę netolimoje ateityje. Kol kas universitetai yra kontroliuojami „iš centro“, kaip sovietų laikais, todėl pokyčiai būtini ir neišvengiami. Autorius siūlo naują žiniomis grįstų centrų kūrimo idėją, kurie būtų formuojami prie esamų universitetų, siekiant skatinti valstybinių universitetų konkurencingumą Žiniomis grįstų centrų kūrimas prie Vengrijos universitetų – tai inovatyvi idėja, kuri gali sulaukti gan nepalankaus skeptikų vertinimo, tačiau autorius palieka tai spręsti laikui ir rinkos poreikiams.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: aukštasis universitetinis išsilavinimas, darnus vystymasis, žiniomis grįsti centrai, Vengrija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict