ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universiteto
  Kauno humanitarinis fakultetas, 2002
Straipsnis
Užsienio tiesioginių investicijų modeliai ir jų pasekmės Centrinėje ir Rytų Europoje 1990-2000 metais
Alojzy Z. Nowak, Jeff W. Steagall

SANTRAUKA. Pristatomame darbe autoriai apžvelgia tiek finansinių, tiek tiesioginių užsienio investicijų poreikį Centrinėje ir Rytų Europoje, atkreipdami ypatingą dėmesį į tiesiogines užsienio investicijas.

Analizuojant pagrindines investavimo Centrinėje ir Rytų Europoje priežastis, reikėtų nurodyti mažiausiai keturias jų. Visų pirma, JAV ir Vakarų Europa, palikusios Centrinę ir Rytų Europą TSRS įtakai, turėtų jausti moralinį įsipareigojimą. Antra, daugelyje tyrinėtų šalių yra kvalifikuotų, išsilavinusių darbuotojų, rimta mokslininkų bazė ir mažai kainuojanti darbo jėga. Trečia, didžioji dalis šalių yra politiškai stabilios, eina rinkos ekonomikos keliu, gauna tiesiogines užsienio investicijas ir pasižymi gana gerais makroekonominiais rodikliais. Ketvirta, JAV investicijos Centrinėje ir Rytų Europoje yra netiesioginis privalumas, siekiant narystės ES.

Statistiniai duomenys pateikti minėtame darbe įrodo, kad tiesioginės užsienio investicijos Centrinėje ir Rytų Europoje, nors ir labai reikalingos bei laukiamos, nevaidina tokio svarbaus vaidmens, kokio galima būtų tikėtis. Nuo 1992 m. iki 2000 m. kiekvienais metais Čekijos Respublikoje vidutiniškai buvo investuojama maždaug 2,2 milijardo JAV dolerių, Vengrijoje – 2,3 milijardo JAV dolerių ir Lenkijoje – 2,0 milijardo JAV dolerių. Palyginkime, vien Meksikoje JAV investuodavo vidutiniškai 2,5 milijardo JAV dolerių kiekvienais metais nuo 1990 m. iki 1998 m.

Atlikus tyrimą ir išstudijavus literatūrą, galima nurodyti tokias žemų tiesioginių užsienio investicijų rodiklių priežastis (investuojančių šalių problemos):

 • Visoje ES:
  • vietinės makroekonominės problemos;
  • konkurencijos baimė (žemės ūkis, gamyba, paslaugos);
 • Vokietija: skiriamas didelis dėmesys susijungimui;
 • Austrija: norėtų, kad įplaukiančios tiesioginės užsienio investicijos iš Vakarų taptų ,,vartais į Centrinę ir Rytų Europą“;
 • JAV:
  • labiau domisi Lotynų Amerika ir Azija;
  • mano, kad europiečiai turėtų sukurti ,,Maršalo planą“.

Atsižvelgus į šiuos argumentus galima daryti išvada, kad mažai tikėtina, jog ceteris paribus tiesioginės užsienio investicijos regione artimiausiu metu padidės.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tiesioginės investicijos, privatizacija, socio-ekonominės transformacijos, pagrindiniai užsienio tiesioginių investicijų determinantai Centrinėje ir Rytų Europoje.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict