ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Tęstinis mokslo darbų leidinys EN

Steigėjas ir leidėjas - Vilniaus universiteto Kauno fakultetas Lietuva). Leidybos universitetai partneriai:

  • Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas (Lietuvos Respublika),
  • Brno technologijos universiteto Verslo ir vadybos fakultetas (Čekijos Respublika),
  • Latvijos universiteto Vadybos ir ekonomikos fakultetas (Latvijos Respublika).
Redaktorių kolegijos adresas:

Mokslo darbai Transformations in Business & Economics
Kauno fakultetas
Vilniaus universitetas
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280

El. p.:
Svetainė: www.transformations.knf.vu.lt

Anglų kalbos redaktorė
Lina Abraitienė
Vertėjas iš / į anglų kalbą
Lina Abraitienė
Lietuvių kalbos redaktorė
Gabija Bankauskaitė-Sereikienė
Techninė redaktorė
Ingrida Griesienė

Mokslo darbus Vilniaus universiteto Kauno fakultetas (Lietuva) leidžia nuo 1999 metų. 1999 - 2002 metais publikuoti keturi mokslo darbų Vadyba ir ekonomika (Management and Economics, angl.), ISSN 1392-8732, tomai, o tai sudarė aštuonis leidinio numerius. 2002 metų rudenį, siekiant atitikti Lietuvos Mokslų akademijos bei JAV Mokslų informacijos instituto standartus, mokslo darbų leidinys patobulintas. Į Redaktorių kolegiją pakviesti nauji nariai, taip pat sudaryta užsienio (iš angliškai kalbančių šalių) recenzentų grupė. Naujas leidinio pavadinimas buvo atsakingai renkamas, ir nuo 2002 metų rudens leidinys vadinasi Transformations in Business & Economics (Verslo ir ekonomikos transformacijos, liet.), užima socialinių mokslų nišą plėtros ekonomikos kryptyje, S188 bei atspindi mokslo pasiekimus, vykdomus VU KHF Sockultūrinių tyrimų centre. Siekiant sustiprinti mokslinį potencialą ir bendradarbiavimą tarptautiniame ir regioniniame lygmenyje, į atnaujinto leidinio leidybinį darbą pakviesti universitetai partneriai: Brno technologijos universitetas (Čekijos Respublika) ir Latvijos universitetas (Latvijos Respublika). Nuo 2004 metų VU KHF suvienijo leidybos pajėgas su VU Ekonomikos fakultetu. Nuo 2002 metų rudens mokslo darbai Transformations in Business & Economics leidžiami anglų kalba (pavadinimus, santraukas ir reikšminius žodžius teikiant lietuvių kalba) tris kartus per metus – kovo 25 d., gegužės 25 d. ir lapkričio 25 d.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict