ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2006
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2006
  • © Latvijos universitetas, 2002-2006
Straipsnis
Postmodernaus vartojimo raiška Lenkijos antreprenerių elgsenoje
Anna Pawłowska, Agnieszka Kacprzak, Adam Strzelecki

SANTRAUKA. Straipsnyje atskleidžiama konsumerizmo reikšmė ir pasekmės Lenkijos organizacijų elgsenos vystymui. Remiantis atliktais tyrimais, autoriai iškelia hipotezę, kad Lenkijos antrepreneriai neturi bazinių vertybių, tokių kaip tobulėjimo ir plėtros, organizacijos mentaliteto bei taip vadinamos našumo etikos, kurios galėtų būtų atsvara abejotinoms vartojimo kultūros vertybėms. Autoriai sutelkė dėmesį į šiuos tyrimo momentus:

  1. apibūdino konsumerizmo, kaip reiškinio, sklaidą, išryškinant pagrindines tendencijas bei vertybes, kurios gali tapti antreprenerystės vystymosi trukdžiais;
  2. pateikė pro-organizacinių požiūrių (našumo etikos) modelį ir jo pagrindines vertybes;
  3. išanalizavo, kaip prieš tai pateikti du tyrimo objektai realizuojasi Lenkijos ekonomikos sistemos transformacijos laikotarpiu. Lenkijos antrepreneriai priversti rinktis tarp gundančios vartotojiško gyvenimo tendencijos bei savo įmonių investicijų plėtros ir kantriai laukiamų finansinių rezultatų. Iš atliktų tyrimų ryškėja, jog vartotojiškas mąstymas stipriai „įsibrovęs“ į Lenkijos antreprenerių mąstyseną, tad jau galima teigti, kad egzistuoja ir „vartotojiškas gamintojas“, kaip charakteringas Lenkijos ir kitų post-komunistinių valstybių rinkos bruožas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: konsumerizmas, antreprenerystė, gamybos etika, vartotojiškas gamintojas, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict