ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2006
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2006
  • © Latvijos universitetas, 2002-2006
Straipsnis
Finansinio šuolio po rezultatų paskelbimo (PAD) fenomenas Jungtinės Karalystės kapitalo rinkoje
Eduardas Freitakas, Gerda Žigienė, Arūnas Grigaitis

SANTRAUKA. Pastaruoju metu dauguma finansų literatūros, paremta Didžiosios Britanijos ir JAV kapitalo rinkų tyrimų duomenis, nagrinėjo empirinį fenomeną, kurį pavadino finansiniu šuoliu po rezultatų paskelbimo (PAD). Šį fenomeną charakterizuoja anomalių pajamų iš akcijų tendencija, kuri gali būti nuspėta, remiantis paskelbta finansinių rezultatų informacija. Ši studija atlikta, siekiant papildyti jau esamus šio fenomeno Didžiojoje Britanijoje įrodymus. Tyrimas apima dviejų atskirų pajamų matavimų analizę, kuriems naudojama pajamos ir akcijos kaina per tam tikra laiko tarpą. Gauti analizės rezultatai papildo ankstesnių studijų, atliktų Didžiosios Britanijos ir JAV kapitalo rinkose, rezultatus. Šis tyrimas taip pat parodo, kad PAD arbitražinio portfelio pajamų modelyje, sudarytame remiantis dydžio rinkoje verte, pajamos negali būti priklausomos nuo dydžio efekto.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: finansinis šuolis po rezultatų paskelbimo fenomenas, anomalios pajamos, netikėtumo matavimai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict