ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2006
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2006
  • © Latvijos universitetas, 2002-2006
Straipsnis
Vadovybės veiksnių ryšys su rinkos orientacijos lygiu įmonėje
Sigitas Urbonavičius, Vytautas Dikčius, Dainora Grundey

SANTRAUKA. Straipsnis skirtas rinkos orientacijos lygio įmonėje matavimo ir šį lygį įtakojančių veiksnių nagrinėjimo klausimams. Čia analizuojamas vienas iš marketingo koncepcijos praktinio diegimo variantų – rinkos orientacija, ir ją lemiančios veiksnių grupės. Gilesniam nagrinėjimui pasirinkta su vadovo asmenybe susijusių veiksnių grupė, kuri itin retai susilaukia šią sritį nagrinėjančių marketingo specialistų dėmesio, nes tarsi išeina už įprastų marketingo disciplinos rėmų. Konkrečiai nagrinėjami penki šios grupės veiksniai: asmenybės savybės, poreikiai darbe, vadovavimo stilius, konfliktų sprendimo stilius ir jėgos šaltinis.

Tarpdisciplininis tyrimo objektas apsprendė savitą tyrimo metodiką, kuri integruoja penkias kiekvienam veiksniui tirti skirtas metodikas. Empiriniu tyrimu siekiama įvertinti, ar vienodai aukštą rinkos orientacijos lygį pasiekusiose įmonėse pastebimi vadovo asmenybės veiksnių panašumai. Kadangi gautas statistinis šios prielaidos patvirtinimas, autoriai teigia, jog aukštą rinkos orientaciją pasiekusioms įmonėms būdingas tam tikras vadovų asmeninių savybių ir elgsenos būdų rinkinys.

Tyrimai atlikti Lietuvos baldų įmonių vadovų apklausos pagrindu, ir atspindi pereinamojo etapo ekonomikos savitumus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: rinkos orientacija, valdymas, baldų pramonė, pereinamosios ekonomikos, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict