ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2006
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2006
  • © Latvijos universitetas, 2002-2006
Straipsnis
Etinės JAV deficitinių išlaidų implikacijos: etinis JAV vyriausybės biudžeto ir mokesčių politikos tyrimas… Kodėl svarbi etika?
William T. Bagatelas

SANTRAUKA. Ar svarstant ekonomikos politiką svarbu atsižvelgti į etinius jos aspektus? Ar tam suteikiama prioritetinė reikšmė? Vyriausybės dažniausiai taiko etinius determinantus tam tikroms ekonominėms operacijoms, tačiau tik makroekonominiame lygmenyje. Tokie ekonomikos reiškiniai, kaip sparčiai auganti tarptautinių mokesčių svarba ir jų poveikis verslo lokalizacijai, investicijoms bei vyriausybės formuojamam biudžetui, tampa prioritetine valstybės valdymo funkcija.

Kadangi dauguma vyriausybių vykdo biudžeto pajamų ir išlaidų politiką, tai reikalauja dar didesnio nuoseklumo ir atsakomybės, siekiant mažų mokesčių politikos, (gal ir ne pačiu etiškiausiu būdu), daugumai šalies gyventojų.

Verslo ir ekonomikos politika, reaguodama į esamas išorines sąlygas, koreguoja sprendimų priėmimo procesą, atkreipdama dėmesį į tai, kad etikos normos sunkiai taikytinos makro-ekonomikos reiškiniuose. Niekas nėra nutolęs nuo tiesos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: deficito kaštai, etika, valstybės biudžetas, mokesčių politika, JAV.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict