ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2005
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2005
  • © Latvijos universitetas, 2002-2005
Straipsnis
Postmoderni visuomenė: iššūkiai Čekijos sveikatos priežiūros reformai
Zuzana Darmopilová, Zuzana Zigová

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje analizuojama Čekijos sveikatos priežiūros sistema bei pastangos vykdyti šiuolaikinę jos reformą. Šio darbo tikslas buvo pateikti dvi sveikatos priežiūros reformos alternatyvas, t.y. vykdyti reformą pagal rinkos principus arba teikti sveikatos priežiūros paslaugas kaip viešąją paslaugą. Vertinant tai, kad abi alternatyvos atsižvelgia į vertės, solidarumo bei lygybės principus, tačiau kiekviena alternatyva realizuojama skirtingai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: sveikatos priežiūra, sveikatos draudimas, efektyvumas, etika, Čekijos Respublika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict