ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2005
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2005
  • © Latvijos universitetas, 2002-2005
Straipsnis
Institucijų transformacijos: nuo planinės iki rinkos ekonomikos
Marek Ratajzcak

SANTRAUKA. Jau daugiau nei dešimtmetį Centrinės ir Rytų Europos šalys vykdo transformacijas savo politinėse, socialinėse ir ekonominėse sistemose. Kadangi transformacijų laikotarpis tapo gana ilgas, šiame straipsnyje diskutuojami esami šių sistemų efektai ir siekiama prognozuoti, ar šis procesas greitai pasieks išbaigtumo stadiją.

Šio straipsnio autorius teigia, jog politinės, socialinės bei ekonominės transformacijos dar tęsis. Šį teiginį autorius pagrindžia institucinių transformacijų reikme, kuri nėra pasiekusi reikiamo lygio. Autoriaus nuomone, didžiausias institucijų transformacijų stabdys – neformalios taisyklės, kurios trukdo sėkmingai įgyvendinti pereinamąsias nuo planinės iki rinkos ekonomikos programas. Neformalios institucijų taisyklės tiesiogiai daro įtaką šalies socialiniam kapitalui, kuris susilaukia vis daugiau politikų, ekonomistų bei mokslininkų dėmesio.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pereinamosios ekonomikos, institucijos, socialinis kapitalas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict