ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2005
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2005
  • © Latvijos universitetas, 2002-2005
Straipsnis
Valstybės valdymas ir ekonomikos vertinimas pereinamosiose ekonomikose: empirinis tyrimas
Tjaša Redek

SANTRAUKA. Valstybės valdymas daro įtaką visoms pasaulio ekonomikoms bei jų rodikliams. Kodėl? Valstybės valdymas apima formalių ir neformalių institucijų pajėgumus, siekiant įgyvendinti ar priversti vykdyti viešąją politiką. Todėl valstybė, o ypač jos teisingumo sistema turi būti nuspėjama, skaidri, atskaitinga ir turi suteikti dalyvavimo teisę. Galima teigti, jog ta šalies ekonomika, kurioje valstybės valdymas pastebimai geresnis, pasieks aukštesnių ekonominių rezultatų, įmonės turės daugiau motyvacijos investuoti, negu korumpuotose, biurokratinėse šalyse, be to, ekonomika bus palankesnė tiesioginėms užsienio investicijoms, t.t.

Atliktas tyrimas parodė, jog geros praktikos (gero valstybės valdymo) pereinamosios ekonomikos šalys yra šios: Čekija, Estija, Lenkija, Vengrija, Lietuva, Latvija, Slovakija ir Slovėnija. Valstybės valdymo kokybės matavimui buvo pasirinkti „Heritage Foundation“ indeksai. Kai kurie statistiniai ir ekonometriniai metodai (koreliacijos analizė, diskriminantų analizė ir panelio duomenų analizė) patvirtino tai, kad valstybės valdymo principai tiesiogiai veikia ekonomikos rodiklius pereinamosiose ekonomikose.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pereinamosios ekonomikos, institucijos, ekonomikos augimas, valstybės valdymas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict