ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2005
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2005
  • © Latvijos universitetas, 2002-2005
Straipsnis
Klientų ryšių valdymo taikymas praktikoje: analitiniai pavyzdžiai iš Graikijos
Evangelia K. Blery, Μichalis G. Μichalakopoulos

SANTRAUKA. Straipsnio tikslas. Klientų ryšių valdymas (KRV) – tai strategija, kuri padeda įmonėms sukurti ilgalaikius ryšius su savo klientais ir padidinti savo pelną. Tad, šio empirinio tyrimo tikslas yra ištirti KRV Graikijos rinkoje, ypač telekomunikacijų, bankininkystės, mažumos ir maitinimo paslaugų sektoriuose, išanalizuoti KRV įgyvendinimo pranašumus, diegimo problemas, sėkmės ir nesėkmės veiksnius.

Metodologija. Šis empirinis tyrimas yra paremtas atvejo analize, kadangi pagal tyrimo pobūdį jis atitinka tyrinamąjį objektą arba aplinkybę.

Tyrimo rezultatai. Tyrimas parodė, jog Graikijos įmonės turėjo daug naudos, įdiegusios KRV principus savo veikloje. Jos pagerino klientų aptarnavimo lygį, sumažino operacijų sudėtingumą, apjungdami bei integruodami esamas atskiras operacines sistemas, surinko daug vertingos informacijos apie klientų poreikius, išmoko segmentuoti savo rinkas, sumažino veiklos kaštus, padidino pelno maržą ir įgijo didesnį klientų lojalumą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: klientų ryšių valdymas, bankininkystė, telekomunikacijos, mažmeninė prekyba, maitinimo paslaugos, Graikija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict