ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2005
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2005
  • © Latvijos universitetas, 2002-2005
Straipsnis
Vartotojų segmentavimas Lenkijos sveikatos priežiūros rinkoje: regionų požiūris
Iga Rudawska

SANTRAUKA. Nuo 1999 m. Lenkijos Vyriausybės vykdoma sveikatos priežiūros reforma buvo nukreipta į sveikatos priežiūros paslaugų pasirinkimo didinimą, jų prieinamumą bei konkurencinės sveikatos priežiūros sistemos sukūrimą. Šiame straipsnyje pabrėžiama, jog šios reforma išdavoje pasikeitė sveikatos priežiūros paslaugų teikimo aplinka bei šių paslaugų vartojimo charakteris. Vertinant Lenkijos sveikatos priežiūros situaciją iš paslaugos teikėjo pozicijų, jie patyrė didelį rinkos spaudimą siūlyti paslaugų prieinamumą, mažinti kaštus ir kelti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, susidurdami su žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių stoka, siekiant įgyvendinti užsibrėžtus sveikatos priežiūros reformos tikslus. Tikėdamos pasiekti savo veiklos efektyvumo, sveikatos priežiūros įstaigos adaptavo daug naujų metodų ir būdų, nuo naujų paslaugų pasiūlos iki strateginių sąjungų su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymo. Tačiau raktas į veiklos efektyvumą, konkurencingumą ir klientų pasitenkinimą slypi tame, kaip gerai sveikatos priežiūros įstaigų vadovai geba suvokti pacientų referencijas.

Šiame straipsnyje pateikiama sveikatos priežiūros paslaugų rinkos segmentų identifikavimo metodologija Lenkijos Vakarų Pomeranijos regionui. Čia pateikiami preliminarūs tyrimo (2004 m. pavasario), apėmusio 506 Vakarų Pomeranijos gyventojų, rezultatai. Šiuo empiriniu tyrimu buvo siekiama:

  1. nustatyti reliatyvią sveikatos priežiūros teikėjo (įstaigos) vertinimo kriterijų svarbą,
  2. nustatyti ir apibrėžti klientų segmentus „conjoint“ analizės pagalba,
  3. parodyti tyrimo rezultatų adaptyvumo laipsnį Lenkijos sveikatos priežiūros paslaugų rinkoje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: sveikatos priežiūros rinka, pacientų preferencijos, segmentavimas, „conjoint“ analizė, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict