ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2005
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2005
  • © Latvijos universitetas, 2002-2005
Straipsnis
Verslo konsultacijų paslaugų pasirinkimas įvairiuose Baltijos šalių ekonomikos transformacijos etapuose
Sigitas Urbonavičius, Vytautas Dikčius

SANTRAUKA. Straipsnyje analizuojama, kaip įvairių rūšių verslo konsultacijų pasirinkimą įtakoja ekonomikos raidos fazė. Tyrimas atliktas trijose Baltijos šalyse ir apima 9 metų laikotarpį, per kurį atlikta 1560 interviu su konsultacijas besirenkančiais įmonių vadovais.

Bazinių makroekonominių rodiklių bei atliktų interviu pagrindu autoriai išskiria trims Baltijos šalims būdingas ekonomikos raidos fazes. Analizės laikotarpis apima tris iš jų. Surinkta informacija leidžia teigti, kad kai kurios verslo konsultacijų rūšys žymiai dažniau naudojamos tik tam tikrais pereinamosios ekonomikos laikotarpiais, taip atspindint verslo raidą bei atitinkamos ekonomikos fazės specifiką. Pradinio ekonomikos augimo laikotarpiu vyrauja labiau apčiuopiamus galutinius rezultatus duodančios verslo konsultacijų rūšys, iš kurių populiariausia – kompiuterizuotų finansinės informacijos sistemų diegimas. Gana plačiai naudojamos ir su rinkos tyrimu bei verslo planavimu susiję konsultacijos, ypač tos, kurios padeda pritraukti finansinių išteklių. Krizės laikotarpiu žymiai išauga dėmesys įvairioms su kokybe susijusioms verslo konsultacijų rūšims, tuo tarpu verslo planavimo bei rinkos tyrimo konsultacijos naudojamos rečiau. Kokybės valdymo sistemų (ypač – ISO) diegimo poreikis išlieka ir pasibaigus krizei, tuo tarpu kitų „krizinio laikotarpio“ konsultacijų (inžinerinių projektų, kompiuterizuoto gamybos valdymo sistemų diegimo) poreikis santykinai sumažėja. Vietoje jų vis labiau populiarėja konsultacijos, susijusios su įmonių reorganizavimu, vėl daugiau atliekama rinkos tyrimų.

Autoriai suformuluoja eilę apibendrinimų, kurie atspindi tyrimo metu atskleistus verslo konsultacijų naudojimo dėsningumus pereinamojo laikotarpio ekonomikoje, o taip pat nubrėžia tolimesnių tyrimų kryptis.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: verslo konsultacijų paslaugos, pereinamosios ekonomikos, Baltijos šalys.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict