ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2005
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2005
  • © Latvijos universitetas, 2002-2005
Straipsnis
Sisteminė gamybos ir rinkodaros koncepcijų bei sąvokų vienovė
Vytautas Pranas Pranulis

SANTRAUKA. Rinkodara ir gamyba dažnai traktuojami kaip skirtingos ir savarankiškos ekonomikos funkcijos. Tačiau giliau tyrinėjant rinkodaros ir ekonomikos srityje dirbančių ir žinomų autorių koncepcijas nesunkiai pastebime, kad yra daug bendrumų minėtų funkcijų vykdyme. Ypač jų vykdymo tikslų atžvilgiu.

Šiame straipsnyje trumpai pateikiami pirminiai tyrimo rezultatai, rodantys, kaip naudojant sistemų teorija galima atskleisti kai kuriuos esminius rinkodaros ir gamybos bendrumus. Toliau gilinantis į tiriamą problemą buvo nustatyta, kad yra trys posistemiai – rinkodara, gamyba ir natūralios gamtos objektų naudojimas – kurios lemia bendrą visuomenės gyvenimo kokybės, kaip aukštesnio lygio sistemos, rezultatą. Tyrime buvo prieita prie išvados, kad rinkodaros posistemis atlieka reguliuojantį vaidmenį subalansuotos gyvenimo kokybės sistemoje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: rinkodara, gamyba, sistema, posistemis, poreikių tenkinimas, gyvenimo kokybė, verslas, darnus vystymasis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict