ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2024
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2024
  • © Latvijos universitetas, 2002-2024
Straipsnis

ŽALIŲJŲ FINANSŲ PLĖTRA SKATINANT HQED POVEIKĮ HENANO PROVINCIJOJE
Erli Zhang, Pan Zhang, JingHuang, Yuqing Xing

SANTRAUKA:  Šiame moksliniame straipsnyje nagrinėjamas ryšys tarp žaliųjų finansų ir būstinės Henano provincijoje nuo 2010 iki 2020 m. Atitinkamai, šiame tyrime taikomas entropijos metodas siekiant sukurti žaliųjų finansų ir būstinės vertinimo indekso sistemą ir numatyti esamą žaliųjų finansų ir būstinės būklę Henano provincijoje. Be to, šiame dokumente empiriškai analizuojamas tiesioginis poveikis, mezomerinis efektas, erdvinis šalutinis poveikis ir žaliųjų finansų kelio atnaujinimas HQED taikant pilką reliacinį modelį, mezomerinio efekto modelį ir erdvinį Durbino modelį. Tyrimo išvadose akcentuojama, kad bendras žaliųjų finansų ir būstinės lygis Henano provincijoje didėja; žalieji finansai reikšmingai veikia skatinamąją įtaką Henano provincijos būstinei; žaliųjų finansų įtaka HQED daro erdvinį šalutinį poveikį; galiausiai, žalieji finansai naudoja GTI, kad paskatintų HQED. Kalbant apie žaliuosius finansus ir HQED, šiame tyrime pateikiamas aktyvus kelias, kurį gali pasirinkti žalieji finansai, kad galėtų vadovauti HQED, kuris yra gyvybiškai svarbus įgyvendinant dvejopus anglies dioksido tikslus ir HQED.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žaliųjų finansų plėtra (GFD); žaliųjų technologijų inovacijos (GTI): aukštos kokybės ekonominis vystymasis (HQED); erdvinis Durbino modelis; tarpininkavimo efektas; Henano provincija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict